Prague and its high-rises

Prague and its high-rises

Statistically almost every third Czech household lives in housing-estate flat. In Prague it is about 40 percent and we have some towns, mostly new towns, built during Communist era, that practically only have prefab estate housing. So this is, as for the scope, a great problem...

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v květnu 2005 16th European Housing MInisters Meeting s pracovním názvem "The Housing Estate - a Place to Live in". Snímek byl natočen, aby zahájil tuto konferenci a uvedl tak její účastníky do problematiky panelových sídlišť a specifických otázek bytové politiky v České republice.


Více informací

kamera: Miroslav Č. Čvorsjuk
střih: Petr Maršík
scénář: Majda Rajčanová
režie: Jiří OvečkaUkázky